Zapraszamy na trzecią edycję konferencji Forum Liderów PPP, dotyczącą inwestycji partnerskich realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej, drogowej i towarzyszącej, jak również usług transportowych i  rewitalizacji.

Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele jednostek samorządowych, organów administracji rządowej, jednostek badawczo- rozwojowych, kancelarii, doradców, inwestorów, ekspertów branżowych, przedstawicieli instytucji finansujących i doradczych, przedstawicieli świata nauki oraz mediów branżowych. Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wymienionymi podmiotami.

Konferencja pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1, w dniu 19 czerwca 2019 roku, w godzinach 9:00 - 15:00.

Tematem przewodnim jest Partnerstwo Publiczno - Prywatne, w ramach którego sektor publiczny przekazuje zasoby publiczne prywatnemu inwestorowi, który w zamian za dokonanie inwestycji otrzymuje prawo do zarządzania nimi i uzyskiwania dochodów z tego tytułu, przykładem są nowoczesne wiaty przystankowe w Warszawie, dworzec w Sopocie lub Autostrada A2. Dla samorządu jest to forma "leasingowania" usług, a dla prywatnego inwestora forma "prywatyzacji terminowej" majątku publicznego.

Polska w najbliższej perspektywie budżetowej najprawdopodobniej ostatni raz będzie beneficjantem środków unijnych, a od kolejnego budżetu będzie już płatnikiem, dlatego teraz jest najlepszy moment do wypracowania alternatywy dla finansowania inwestycji publicznych ze środków budżetowych oraz unijnych. Dla potencjalnych prywatnych inwestorów uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji projektów PPP może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju wynikającego z długoterminowych stabilnych dochodów.

Warunki uczestnictwa:
•   warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej
•   liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.forumliderowppp.pl Kontakt: konferencja@forumliderowppp.pl tel. 888 77 06 51