Wśród inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, stale wzrasta zainteresowanie województwem łódzkim jako miejscem dla ich nowych przedsięwzięć. Nie dziwi więc, że w dniach 16-17 września już po raz dwunasty w Łodzi odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019. To właśnie w stolicy województwa, na styku dwóch kluczowych autostrad, spotkają się tysiące biznesmenów, przedsiębiorców i ekspertów z całej Europy. W ponad 30 panelach będą oni dyskutować nad perspektywami dla regionu, rozwojem gospodarczym kraju oraz możliwościami współpracy międzynarodowej.

Panele te podzielono na osiem bloków tematycznych: rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, nowe technologie, prace badawcze, strategia rozwoju województwa, zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i rozwój oraz biznes i finanse. Na Forum w mieście nazywanym stolicą logistyki nie sposób zapomnieć o tej ważnej dla regionu branży – stąd blok poświęcony logistyce i transportowi.

Europejskie Forum Gospodarcze swoją obecnością uświetnią goście specjalni: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju czy Mikołaj Wild - Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak co roku Europejskie Forum Gospodarcze przykuwa uwagę rozmaitością podejmowanych tematów, co odzwierciedla gospodarcze zróżnicowanie regionu. Wśród partnerów merytorycznych paneli dyskusyjnych wymienić można Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bank Pekao S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy marki branży nowych technologii jak Samsung Polska czy Polkomtel. Wsparcie merytoryczne zapewniają także największe łódzkie uczelnie – Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Łódzka, które kształcąc przyszłych specjalistów mają realny wpływ na rynek pracy.

Jednak Europejskie Forum Gospodarcze to nie tylko dyskusje przedstawicieli państwowych instytucji czy międzynarodowych korporacji. To także platforma wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie z sektora małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera gwarantuje poznawanie nowych rozwiązań problemów wspólnych dla branży, a także wzajemne sugerowanie sposobów na rozwój między różnymi gałęziami gospodarki. Tak liczne grono biznesmenów to także doskonała szansa na rozwój sieci kontaktów czy znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzeniom pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarczego towarzyszyć będzie także wieczorna gala wręczenia Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” – poznamy wówczas laureatów w pięciu kategoriach, m.in. Eksportowy produkt roku, Łódzkie – projekt przyszłości czy Nagroda Publiczności „Świadomi w Biznesie”. Nagrodą główną uhonorowana zostanie firma szczególnie przyczyniająca się do promocji województwa łódzkiego. Spotkanie uświetni występ Moniki Kuszyńskiej, która w drugim dniu Forum wygłosi także wykład motywacyjny.

Rejestracja jest już otwarta i odbywa się poprzez stronę www.forum.lodzkie.pl, gdzie można znaleźć również szczegóły Forum.