Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z dniem 23 maja 2016 roku odwołała ze stanowiska członka Zarządu Sławomira Krużmanowskiego oraz podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 25 maja 2016 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu Stanisława Majmana.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PAIiIZ S.A. ze swojego grona delegowała na okres nie dłuższy niż trzy miesiące pana Bartłomieja Pawlaka do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.