W Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. powołano nowy Zarząd Spółki w składzie:

Pan Marek Michalik – Prezes Zarządu

Pani Agnieszka Sygitowicz – Wiceprezes Zarządu.

Został również powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Piotr Kagankiewicz.

Pan Marek Michalik – absolwent wydziału filozoficzno-historycznego na Uniwersytecie Łódzkim. Był posłęm na Sejm RP I kadencji (1991-1993). W latach 1998-2001 wiceministrem środowiska w rządzie Jerzego Buzka, z kolei w latach 2003-2008 był wiceprezydentem Łodzi. Od 2010 roku zasiada w Radzie Miejskiej, gdzie do dziś był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Pani Agnieszka Sygitowicz ukończyła z tytułem magistra dwa kierunki: gospodarkę przestrzenną w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim oraz politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oprócz tego Pani Sygitowicz posiada tytuł MBA zdobyty na Uczelni Łazarskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu. Od 2007 roku związana z Urzędem Miasta Radomsko, gdzie na początku była Pełnomocnikiem ds. Kontaktów Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, następnie naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju aż do lutego 2016 r.