Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LSSE S.A. odwołało dotychczasowy Zarząd w składzie: Rafał Jurkowlaniec, Dorota Włoch oraz Andrzej Niemiec.

Powołano nowy Zarząd w składzie Prezes Zarządu Witold Lech Idczak, Wiceprezes Zarządu Dorota Giżewska oraz Wiceprezes Krzysztof Sadowski.

Witold Lech Idczak z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Doświadczenie menadżerskie zdobywał będąc wiceprezesem Legnickiej Specjalnej.