Przekazujemy Państwu kolejną publikację  dotycząca wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego pt. PPP - Motywacje i wyzwania dla sektora publicznego. Dlaczego i w jaki sposób. Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego w październiku 2015 r. przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim.

Autorzy dokumentu przedstawiają zidentyfikowane główne wyzwania dla sektora publicznego związane z wdrażaniem programów i projektów ppp, wskazują na możliwe ograniczenia w ich realizacji takich przedsięwzięć.

Raport zawiera szereg wskazówek i rekomendacji dla administracji rządowej i promotorów projektów w zakresie podejmowania decyzji o realizacji projektu w formule ppp oraz możliwych działań kierunkowych odpowiadających na trudności w realizacji takich projektów. Zapraszamy do lektury.

POBIERZ RAPORT >>>