Województwa Lubelskiego podpisało porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru województwa lubelskiego oraz zwiększenia szans na pozyskanie nowych inwestorów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza w województwie lubelskim terenem obejmujących 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. ARP S.A. realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Od roku 1999 zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas ARP S.A. udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.