PPP

 • Szkoły w PPP? Jak wygląda realizacja projektów

  Szkoły w PPP? Jak wygląda realizacja projektów

  We wnioskach z przeprowadzonych kontroli NIK jako jedną z głównych przyczyn złego stanu techniczno-sanitarny polskich szkół wymienił ograniczone możliwości finansowe placówek oświatowych. Jedną z interesujących form finansowania projektów z obszaru edukacji jest model partnerstwa ...

 • Rząd chce spopularyzować partnerstwo publiczno-prywatne

  WIDEO!!! Rząd chce spopularyzować partnerstwo publiczno-prywatne

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stawia sobie za cel rozpędzenie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Pomóc ma w tym nowa ustawa, kilka dni temu podpisana przez prezydenta, program pakietowania projektów PPP zaproponowany wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju oraz inne formy wsparcia dla ...

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne: Skorzystają mniejsze samorządy

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne: Skorzystają mniejsze samorządy

  Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz ...

 • Zagospodarowanie terenu dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku w PPP

  Zagospodarowanie terenu dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku w PPP

  W ubiegłym roku Miasto Gdańsk skierowało do dziesięciu firm zaproszenie do składania ofert do realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz komisja dokona weryfikacji formalnej, a ...

 • PPP lekiem na bolączki budownictwa mieszkaniowego

  PPP lekiem na bolączki budownictwa mieszkaniowego

  Brak środków w budżetach jednostek samorządowych to główna przyczyna powstawania niewystarczającej liczby mieszkań komunalnych. Problem rozwiązać może formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, w której ciężar finansowania, realizacji i utrzymania infrastruktury przejmuje prywatny inwestor. ...

 • Sopot podpisał umowę o PPP

  Sopot podpisał umowę o PPP

  Najnowszą umowę w formule PPP w sektorze efektywności energetycznej zawarło 17 kwietnia Miasto Sopot z firmą EngieServices Sp. z o.o. Jej przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja 25 obiektów edukacyjnych i wychowawczych, m.in. szkół, przedszkoli, domu dziecka i młodzieżowego domu ...

 • PPP to szansa i przyszłość dla samorządu i sektora prywatnego

  NASZ PATRONAT!!! PPP to szansa i przyszłość dla samorządu i sektora prywatnego

  Sektor publiczny, nawiązując współpracę w formule PPP, nie tylko zyskuje sprawdzonego partnera, lecz również zwiększa możliwości inwestycyjne miasta. O dobrych praktykach w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego debatowano podczas Międzynarodowego Forum PPP w Płocku, ...

 • Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

  NASZ PATRONAT!!! Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

  Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi to efektywny sposób na realizację zadań publicznych. Przykładem miasta wykorzystującego w swojej strategii model partnerstwa publiczno-prywatnego jest Płock, w którym w dniach 29-30 listopada odbędzie się Międzynarodowe Forum PPP. O ...

 • PPP pozwala inwestować w rozwój zrównoważony

  PPP pozwala inwestować w rozwój zrównoważony

  Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, przyjazna środowisku spalarnia śmieci czy termo- i energomodernizacja budynków – gminy coraz częściej inwestują w ekologiczne rozwiązania. Tego rodzaju projekty niejednokrotnie przynoszą także spore oszczędności. Jak jednak samorządy mogą zdobyć ...

 • Polityka PPP została przyjęta przez rząd

  Polityka PPP została przyjęta przez rząd

  26 lipca Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP. „Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego ...

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów