Urzędem Miasta Łodzi oraz firma doradcza Deloitte przygotują nową strategię rozwoju gospodarczego miasta i promocji jego potencjału inwestycyjnego.

Przygotowywane przez firmę Deloitte opracowania będą dotyczyły istotnych obszarów funkcjonowania Miasta z punktu widzenia planowania jego dalszego rozwoju gospodarczego. Ich celem będzie analiza potencjału gospodarczego Łodzi w kontekście zmian zachodzących w Polsce, Europie i na świecie, a także prezentacja perspektyw dalszego rozwoju Łodzi i prognoz dotyczących jej miejsca na gospodarczej mapie Polski w nadchodzących latach.

Raporty odpowiedzą między innymi na pytanie, jaki wpływ na zwiększenie atrakcyjności i rozwój Miasta będą miały dwa sztandarowe łódzkie przedsięwzięcia: szeroko zakrojona rewitalizacja obszarowa oraz EXPO 2024 Horticultural - w tym zarówno towarzyszące przygotowaniom do wydarzenia projekty infrastrukturalne, jak i sam fakt jego organizacji wydarzenia właśnie w Łodzi.

Celem raportu będzie także przeanalizowanie szans na "rozbudzenie" ciągle jeszcze niewykorzystanego w pełni potencjału drzemiącego w Łodzi: od centralnego położenia w bezpośredniej bliskości Warszawy (koncepcja Duopolis) po potencjał łódzkiego rynku pracy i łódzkich uczelni w kontekście przewidywanych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Program dalszego rozwoju ma być zarazem podsumowaniem pozytywnych zmian, które zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich lat, jak i analizą potencjalnych, nowych możliwości dla Miasta. W tym kontekście warto podkreślić, że ważną częścią raportu ma być prezentacja lokalnych success stories - przykładów lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, którzy korzystając z potencjału Miasta i regionu zbudowali sukces swoich firm.

– Łódź to miasto o ogromnym potencjale, zarówno jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji jak i zwiększanie jakości życia mieszkańców. My o tym wiemy, ale chcemy, by opracowanie, które zostanie przygotowane na zlecenie Miasta, pomogło nam ten potencjał ubrać w konkretne dane i liczby. Jesteśmy przekonani, że takie podsumowanie zmian, które zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich lat, oraz analiza obecnego stanu Miasta, przygotowane przez zewnętrzną firmę doradczą, będzie dla nas ważnym narzędziem i cennym źródłem wiedzy. – mówi wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

– Inwestycje infrastrukturalne, czyli kolejowe i drogowe, Nowe Centrum Łodzi jako część ekosystemu gospodarczego stolicy, CPK, efekt rewitalizacji dla rynku nieruchomości, inwestycje w jakość życia. Znajdujemy się zaledwie na początku wymienionych projektów. Szanse rozwojowe, które stworzą te inicjatywy muszą być częścią naszej oferty dla potencjalnych partnerów już teraz. Logika procesu inwestycyjnego wymaga pokazania wizji Miasta w dłuższej perspektywie. Tu znajdują się nasze przewagi względem konkurencyjnych ośrodków, Deloitte ma zidentyfikować dalsze kierunki i możliwości inwestycyjne. – mówi Mateusz Sipa, zastępca dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ.

– Bardzo cieszymy się, że możemy realizować kolejny projekt dla Łodzi. To miasto jest nam bardzo bliskie, bo od ponad 20 lat mamy tutaj biuro. Wykorzystując nasze bogate doświadczenia w analizowaniu potencjału ekonomicznego miast, przygotowywaniu procesów ich rewitalizacji czy opracowywaniu dokumentacji pod projekty inwestycyjne, chcemy zdiagnozować atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów obszary, które wyróżniają Łódź na tle innych miast i pomogą uruchomić dalsze działania wspierające rozwój zarówno miasta, jak i całego regionu. – mówi Jakub Bojanowski, Partner w Deloitte.